Jaana-Kristiina Alakoski

Jaana-Kristiina Alakoski je umělkyně narozená v Malmö, ve Švédsku. Získala bakalářský titul v oboru výtvarné umění na Central Saint Martins v Londýně, v současné době se věnuje výtvarnému umění. Žije mezi Švédskem a Velkou Británií. Alakoski praxe se točí kolem performance a toho, jak se performance jako médium prolíná s životní zkušeností. Její výzkum se zabývá každodenními praktikami, vyjadřují se mimo insitucionalizované prostředí, nebo komerčního rámce umění.