Kateřina Šichanová

Kateřina Šichanová (*1996) je česká umělkyně a studentka Ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.