Identifying Centres

Spoluorganizátoři: Jan Krtička a Robert Vlasák

„Já jsem střed. Střed je ve mě, ve mě a ve všem, co mě obklopuje. Ty nejsi středem, protože jsi vně. Společně s krizí identity, sdílenou vizí, společenskými mravy, kolektivní prací, lokálními zdroji, globální integritou, rozptýlenou odpovědností, všeobjímající univerzalitou, popřením individuality
(Ne, to nejsem já.).“

Identifying Centres je skupinová výstava umělců švédské školy Umeå Academy of Fine Arts a UJEP v Ústí nad Labem.

Výstava vychází z českošvédského výměnného projektu Decentralized Identity organizovaným Alicí Maselnikovou a Alexandrem Peroutkou, který se konal v říjnu roku 2017 a zkoumal odlišné podmínky, ve kterých obě univerzity pracují. Program zahrnoval řadu prezentací, výlety, workshopy a několik veřejných výstupů.
Projekt vznikl pod záštitou ART UMU, Umeå, FUD UJEP a Českého centra ve Stockholmu/Tjeckiska Centret Stockholm. Zvláštní poděkování: Billy Davis.