Kryštof Vitner

Kryštof Vitner je český umělec, který v současné době studuje Ateliér Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.