Lenka Bakes

Lenka Balounová (*1990) dokončila svůj magisterský titul v Ateliéru fotografie a interaktivních médií na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V současné době spoluutváří galerii Berlinskej model a je též zakladatelkou umělecké skupiny DUNA. Její dílo se zaměřuje na konceptuální fotografii a politické umění, ve kterém klade důraz na enviromentální problémy.