DUNA

Duna varuje před pohodlností, před ztrátou podnětů, která vede ke stagnaci. Před jazykem touhy, závislosti a spotřeby. Národy se bez otázek připravují na svět o 4° teplejší. Sebe-naplňující se proroctví panelu IPCC jako novodobý kvietismus. Poslední úhyn druhů probíhá za našeho života. Říši biologickou a omezenou nahradilo zdánlivě neomezené imperium technologické. Exponencionální potřeba růstu.