Miroslava Večeřová

Mnohostranná praxe Miroslavy Večeřové se skládá ze sochařství, kresby, textu, performance, instalace, fotografie, filmu, participace a práce s energií. Její práce často odkazují na léčitelství, kosmologii, literaturu, ekologii, vědu a autobiografii. Jejím prostřednictvím zkoumá propletené procesy týkající se emocionálních, duchovních, mentálních a tělesných zkušeností. Vystudovala výtvarnou fotografii na Camberwell College of Arts v Londýně (bakalářský titul) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (magisterský titul). V současné době je uprostřed tříletého diplomového školení v oblasti práce s energií na Shiatsu College v Hastingsu ve Velké Británii.