Low Tide Quest

Low Tide Quest je sólová výstava české umělkyně Miroslavy Večeřové působící ve Velké Británii, která představuje její nová díla v oblasti sochařství, kresby a video performance. Ve své tvorbě čerpá ze zkušeností z dospívání ve východní a střední Evropě. Zabývá se smíšenými pocity týkajícími se identity související s jejím pohlavím a migračním statusem v pobrexitovém prostředí. Dotýká se všeobecné deziluze vůči příběhu lidského pokroku a zároveň kontempluje nad budoucností rozmanitých ekologií. To vše pochází z touhy po transcendentních zážitcích, která je podle ní v každém z nás pevně zakořeněná.

Večeřová přemítá o životě ostatních druhů a nerostů, a předkládá smyšlené biofilické hybridy žijící v přílivové zóně odlehlého ostrova. Masivní sedimentární skály se stávají místy pro různé formy sebezotavení, včetně zpracování kamene, pozorování oblohy a pálení mletého pelyňku černobýlu – rostliny se silnými léčivými, obřadními a psychoaktivními složkami. Low Tide Quest se inspiruje autorky rozsáhlým výzkumem kosmologie, božství a geologického času, výcvikem v holistickém sebe/kolektivním léčení, posledními vědeckými objevy, hráním stolních her během lockdownu a nostalgií po dobrodružných počítačových hrách z devadesátých let, které hrála po pádu komunismu.