Monika Grabuschnigg

Monika Grabuschnigg (AU) sídlí v Berlíně. Její tvorba využívá různá média a neustále se vrací k hlíně. Známé objekty zpracovává do instalací a soch tím, že se zabývá populární kulturou, filozofií, pamětí a snem.