Nepheli Barbas

EPHELI BARBAS, 1990, žije a pracuje v Paříži.

Studovala na École Nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson v Nice a absolvovala výměnný pobyt Erasmus na Královské akademii výtvarných umění v Kodani. Néphéli Barbas svými kresbami, objekty, sochami a instalacemi rozbíjí a fragmentuje struktury, architektury a obrazy, které tvoří realitu. Tato stratifikace jí umožňuje distancovaně reprezentovat významné prvky ekonomického a sociálního kontextu. Studuje tak vizuální aspekt městského prostředí, který by byl dědictvím identity čtvrti nebo města, a pěstuje ve svých instalacích ambivalenci mezi globální vizí a pečlivou inspekcí terénu, mezi architektonickým plánováním a botanickou evolucí.

V poslední době vystavovala svá díla například v prostorách cheLA v Buenos Aires, na Andské univerzitě v Bogotě, v prostoru současného umění v Montevideu, v centru Tignous v Montreuil, v uměleckém prostoru JULIO v Paříži, v PRÁM v Praze a s AGUAS v Untitled na Miami Beach. Brzy se zúčastní 69. ročníku Jeune Création v nadaci Fiminco v Romainville.