Petr Dub

Petr Dub (*1976) dokončil svůj doktorát disertační prací nazvanou „Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě“ v roce 2012 na Fakultně výtvarných umění VUT v Brně. Ve svém díle se zabývá hlavně pozorováním potenciálu současné malby, objektů a instalací, a jejich přesahu do architektury či veřejného prostoru.