Handicap Down to a 9

Golf kromě samotného sportovního prožitku přináší i bohaté společenské aktivity a kontakt s přírodou. Vnímáme ho jako sport pro každého, jako sport, který lidem umožňuje sdílet společné zážitky bez ohledu na věk, pohlaví či sociální status.

Ve světě už golf dávno není brán jako sport pro společenskou smetánku a my bychom rádi dosáhli podobného posunu v myšlení i u nás. Golf posiluje vztahy a komunikaci mezi lidmi, rozvíjí smysl pro fair play, učí otevřenosti a podporuje ohleduplný přístup k přírodě. Domníváme se, že tyto hodnoty jsou společensky důležité, sami je vyznáváme, a proto jsme si vybrali golf. (Stratex Communication)