Petr Krátký

Petr Krátký (*1985) je vizuální umělec žijící a působící v Praze, kde se stará o chod nezávislé Galerie 207 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Často do svého díla zahrnuje sebe samého, hlavně skrze video. Zajímá se také o performanci nebo kurátorské koncepty spjaté s otázkou média, jakým je třeba malba.