Berlinskej Model & Kreuzberg Pavillon – Meet your critics

Pravidla tohoto večera jsou následující: Setkejte se se svými kritiky. V průběhu výstavy hlasuje porota, složená ze všech přítomných návštěvníků, opakovaně o tom, které z vystavených děl bude odstraněno, dokud nezůstane jen to poslední. Dobu každého hlasování určuje otvírací doba výstavy dělená x, přičemž x je počet vystavujících. Jelikož lze v tomto případě předpokládat konkurenční prostředí, umělec může zvolit svůj příspěvek adekvátně tomu. Projekt Kreuzberg Pavillon http://kreuzbergpavillon.tumblr.com/ existuje také od roku 2011. Pokud bychom na současné berlínské galerijní scéně hledali skutečně experimentální galerijní model jedná se o jeden s nejvýraznějších příkladů. Většina projektů kurátorského týmu této galerie je zaměřena na konceptuální hru s institucionálními modely tamní umělecké scény a galerijního provozu vůbec. Podobně jako pražský prostor Berlinskej Model je i provoz Kreuzberg Pavillon založen na organizování pravidelných jednodenních událostí. Pro své pražské hostování si kurátoři galerie ve spolupráci s kurátorem Viktorem Čechem vybrali jeden z jejich již realizovaných projektů, který bude ovšem nově přesazen do kontextu českého uměleckého prostředí. Zúčastní se ho trojice berlínských a trojice v Praze působících umělců.