Petra Herotová

Petra Herotová (*1980) vystudovala grafiku na Fakultně výtvarných umění VUT v Brně a následně nastoupila do Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve svém konceptuálně zaměřeném díle se zabývá především stereotypy lidských rolí ve společnosti. Velmi často do něj vkládá autobiografické prvky – vlastní rodinu, emoce, význam osobní identity. Formálně pak pracuje s texty, kresebnými plánky, grafy či mapami, performancí i videem.