Jindřichův model #2: Petra Herotová

Druhá výstava ze série Jindřichův model představí aktualizovaný projekt „Petra Herotová, Petra Herotová“, který v roce 2009 představila autorka v rámci výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Centru současného umění DOX. V Berlínském modelu představí část původního díla, a zároveň jeho nové rozpracování, ve kterém se promítá autorčin pohled na tehdejší projekt i samotnou účast na CJCH 2009.

Petra Herotová (*1980) vystudovala grafiku na FAVU VUT v Brně a následně nastoupila do Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UMPRUM. Ve svém konceptuálně zaměřeném díle se zabývá především stereotypy lidských rolí ve společnosti. Velmi často do něj vkládá autobiografické prvky – vlastní rodinu, emoce, význam osobní identity. Formálně pak pracuje s texty, kresebnými plánky, grafy či mapami, performance nebo i videem. Je držitelkou ceny Start Point Prize za rok 2007.