Rebekka Benzenberg

Rebekka Benzenberg (DE) sídlí v Berlíně. Pracuje s materiály, které stojí a lze je číst jako kódování společenských a společenských jevů. Půvab protikladů, ať už viditelných či neviditelných, stejně jako „uvnitř“, „vnějšku“ a zejména „mezi“ je jejím středem.