Veronika Simůnková (Palmová)

Veronika Simůnková Palmová (*1992) je absolventka Ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.