Fasciculus fasciatum

V elektroakustickém projektu EEMP fasciculus fasciatum zkoumá David Šmitmajer široký vícestopý magnetofonový pás jakožto nosič podléhající vlivům elektromagnetických polí. Exponování pásu neprovádí standardně kontaktním způsobem při posuvu přes magnetofonovou hlavu, ale na aktivní vrstvě pásu tvořené magneticky tvrdými materiály se pokouší zachytit remanentní magnetismus vzniklý distančním působením elektromagnetických polí. Pro uložení magnetických pásů umístěných ve zvoleném místě po dobu expozice vyrobil schránky – kasety z polymethylmethakrylátu, které je chrání před povětrnostními i mechanickými vlivy. Mezi doposud prozkoumanými zřídly magnetické indukce najdeme: tramvajové motory, bleskosvod na hoře Milešovce, neodymové magnety, transformátory a laboratorně simulované výboje vysokého napětí i proudu. S ulovenými expozicemi či chceme-li nahrávkami dále autor pracuje – přehrává, analyzuje, převádí do diskrétních číselných soustav a podrobuje přísné studii, která vede k jejich samotné estetizaci a dalším pokusům s tímto ojedinělým nosičem minulosti i budoucnosti. V rámci procesu bádání často konstruuje dŠ přístroje splňující kriterium účelnosti a oku libého vzhledu.