I’ll be sad as u

Výchozí bod první společné výstavy dvou studentů ateliéru Video FaVU VUT v Brně Anny Slámové a Kryštofa Ambrůze definuje průsečík formálních a obsahových východisek jejich práce. Kromě společného zájmu o různé formy pohyblivého obrazu můžeme v dílech obou autorů nalézt prvky odkazující na jejich zájem o post internetové umění a estetiku prostředí 2.0 webu.

Anna Slámová se ve svojí práci dlouhodobě zabývá experimenty s rozkladem obrazu. Procesuální postupy při vytváření digitálních počítačových chyb a glitchů kombinuje často s postupy klasické 2d animace. Přestože se v některých svých dílech věnuje reinterpretaci klasických kinematografických děl, nezajímá ji práce s narativní strukturou, ale výsledné abstraktní animace lze označit spíše stejně jako např. v případě Takeshi Muraty za jistou formu “elektronické malby“.

Kryštof Ambrůz navazuje ve svém nejnovějším cyklu SCREENBOY na své rané experimenty s animací. K práci s pohyblivým obrazem se vrátil po intenzivní zkušenosti se sochou a kresbou. Bez ohledu na aktuálně používané médium, hraničí vždy provedení jeho děl s téměř formální dokonalostí. Precizně komponované kompozice krátkých animací vytvořené pomocí materiálu nalezeného na internetu, narušuje občasná a ne vždy jasně postřehnutelná přítomnostautora ve videích. Výsledné ambrůzovy “video autoportréty“ tak kromě základní narativní formy získávají i určitou míru lyrického zabarvení.

Jan Šrámek