12^3

12^3, světelná instalace, 2014

Světelný aparát jako uzavřený systém. Pevně daný počet variant, tentokrát v rámci vizuálního systému inspirovaného hodinami, představuje přenesení významu časovosti. Pomíjivost světelného paprsku krystalizuje ve stínech jednotlivých variant a zůstává v našich myslích jako prostorová změna. To je umožněno díky prostorovému ladění aparátu který vyplňuje galerii a konfrontuje diváka s fragmentálním plynutím času.