PELVIS WORKSHOP

22. 11. 2015 Facebook event

Tento kurz je určen pro všechny ženy, umělkyně, praktikantky vlastního těla, jogínky a hausfrauen, které chtějí prozkoumat a získat hlubší experimentální porozumění pánevnímu dnu a kosterní struktuře ve které je uloženo. Kromě obecných souvislostí se budeme též věnovat, jak asány a jiné techniky jako Mulabandha ovlivňují tuto oblast.

V průběhu denní dílny se ponoříme do anatomie pánve a pánevního dna za pomoci různých přístupů od palpace vlastního těla přes studium anatomie pánve na externím modelu a vybarvování obrázků svalů. Následně přistoupíme k tělesným a vizualizačním cvičením pro zvýšení citlivosti dané oblasti.
Budeme zkoumat, jak pohyb a dech ovlivňují pánev a perineum. V rámci kurzu budeme využívat různé pomůcky jako hudbu, balónky, židle, deky atd. za účelem naučit se jak správně používat svaly pánevního dna. Což nás přivede k anatomickému a praktickému porozumění Mulabandhy a dalších jógových technik jako Ašvini mudra či Sahadžoli/Vadžroli mudra.

Tento workshop není o fyzioterapii a ani nemá za účel vám dát literární znalost anatomie. Je zaměřen na poskytnutí zážitku a porozumění, jak anatomie pracuje uvnitř vašeho těla. Též nejde o přípravu pánevního dna pro porod, ale spíše praktickou pozvánku pro seznámení se s pánevním dnem, jeho uvědoměním a porozumění efektu jógy a každodenních aktivit na perineum.

Lektorka Carmen Chandrani.

Děkujeme MHMP za finanční podporu pro uskutečnění této dílny.