Dark Ontologies Matter

Soundtrack: https://soundcloud.com/mrvas/jozef-mrva-55-cancri-e-rihanna-remix-excerpt
http://jozefmrva.tumblr.com/
Flat Earth představuje konspirační teorii, která tvrdí, že země je plochá a snaží se zpochybnit a zdiskreditovat důkazy o její kulatosti. Argumenty jejich zastánců jsou primitivní a lze je vyvrátit jednoduchými pozorováními, ale jejich urputnost,se kterou odmítají celou renesanční tradici a Osvícenství je obdivuhodná. Jestliže vezmeme Flat Earth jako extrémně regresivní polaritu nejen k současnému vědeckému diskurzu, ale i k celé osvícenské tradici, dokážeme si představit zcela opačný vektor? Takový, který překonává vědu a je radikálně namířen do spekulativní budoucnosti?
Zjednodušeně: Nakresleme si dvě opačné polopřímky, obě počínající osvícenstvím. Jedna povede k Flat Earth, tedy regresi, konspiračnímu blouznění a náboženskému tmářství. Ta druhá si vypůjčuje urputnost Flat Earth Society, ale namířená do radikální budoucnosti. Na druhém pólu budiž umístěn zrychlený, spekulativní vektor umožňující bezprecedentní rozostření všeho dosud známého: Zeměkoule jako čtyřrozměrný objekt, zeměkoule jako hyperkoule.

Ve své práci se dlouhodobě věnuji nabourávání systémů stojících na karteziánských, přesně daných souřadnicích a tak vytvářet zcela neúčelnou racionalitu a nepravděpodobnou realitu. Od dřívějších, textových prací se obracím ke strategiím zahrnujících práci s geometrií a topologií a zkoumání možnosti jejich modifikace. V mých posledních pracích se vyrovnávám s torusem a kruhem jakožto jednoduchými geometrickými útvary a zkoumám jeho topologické vlastnosti – zamotání a překřížení. Používám torusy a kruhy vpletené do sebe, čímž narušuji jejich linearitu a vytvářím komplexnější geometrické a významové struktury. Inspiraci čerpám z konspiračních teorií, které ve svém paranoidním tmářství popírají výdobytky Osvícenství, avšak snažím se dosáhnout zcela opačného vektoru, který není regresivní ale radikálně progresivní.