Indigo Mood (Gen II)

Komisař: David Korecký
Poster: Marek Pistora

INDIGO MOOD (Gen II)
Při této volbě se mísí radostné očekávání se strachem ze záhuby. Cílem se stává nalezení východiska mezi možnostmi a ohroženími. Navázané vztahy netrvají déle než rozkoše, jež přinášejí. Nejde o to, jakých výkonů je její tělo schopno, ale jak hluboce jsou výkony prožívány. Procházka městem je prohlídkou expozice povrchů, kdo se prochází, je sám exponátem. Tyto povrchy postrádají hloubku, s lidmi se poznává ante portas (před branami, za které nikoho cizího nepustí). Nevěří, že dnešní trápení je nutné ve jménu budoucího štěstí. Problémy se neskládají v celek, neexistuje „problém problémů“. Souhlasit či nesouhlasit je věcí individuální morálky. Večerní bouře nad Atlantikem. Nebesa jsou tmavší než hladina.
Volně podle ZB a JH, ISBN: 80-86429-11-3, TEL: 607 512 330, anebo dalších.