View X/Y

Max Lysáček
http://mxlsck.tumblr.com/

X 2D co se tváří jako 3D Y
X Digitální simulace aplikovaná v totožném prostoru Y
X Nahoru dolů, doleva doprava Y
X Plocha, prostor Y

Přístup k instalaci v galerijním prostoru.
Apel a očekávání ohledně prostorově koncipovaného projektu,
je momentálně neúprosně zažitý v realitě, haptickém dojmu
a mnohopohledovosti, což je logicky jedním z očekávaných potenciálu instalace, či objektu. Varianta v podobě View X/Y
se stala autorsky zvoleným přístupem pro kompromis
“instalace vizualizací instalací”. Je to protipólně vytvořený experiment v režii, který striktně stanovuje pohled na prostor
a jeho obsah. Skrze hype virtuální estetiku, zneužívajíc symbol, materiál a technologii exportovanou do formátu tif. a v konečném důsledku tištěnou na dibond, se autor ptá, zda-li je vlastně nutnost dalšího kroku v podobě fyzické realizace. V jistém ohledu se tak stává tento projekt podnětem k institucionální kritice a pokládání otázek z ní vycházející.