DEAR MIKEŠ

Kdo je Mikeš?
Bytost, která rodí se v hlavách chlapců v temnotách nočního pokoje. Je to moudrý přítel i lstivý tvor, který je hodný, dokud ho posloucháš, ale začneš-li ho ignorovat, vzpupně tě drápne pod kůží chlupatou prackou. Z kopců kde s chlapci běhá ztrácí se do nich a choulí se jim v duši když se bojí aby přečkali bouřku a neuhodil do nich blesk.“Nikdy dovnitř nevidím.”Řekl chlapec a prohlížel si uzamčenou krabičku.Tu Mikeš rázem zmizel a už byl v ní. A bylo tam toho tolik, že nevynalezl člověk takového jazyka, kterým by bylo možno to popsat. Byla tam louka. A na ní stál muž, který umí aranžovat květiny. Na louce, která umí aranžovat malé chlapce v muže. A po jeho boku byli všichni ti hrdinové, kteří při něm stáli.