Soft Gator Boy feat. Cassidy Clingman

Sebastian Burger navstěvoval Hochschule füt Grafik und Buchkunst v Lipsku, kde v roce 2012 absolvoval studium po vedením renomovaného německého umělce Neo Raucha, jenž je jedním z nejpřednějších představitelů Nové lipské školy. Ta v devadesátých letech oživila figurativní malbu. Burgerův způsob práce si našel svou cestu mezi reprezentací a abstrakcí. Výchozí bod jeho díla se sestává ze stylizované obraznosti, kterou často skládá na způsob koláže, ve které střídá vycizelovaný ilusionismus a dvojrozměrné zobrazení. Jeho dílo v sobě nese odkaz surrealismu a magického realismu, jakož také metafyzické malby Giorgie de Chirica, který se stal středobodem jeho zájmu díky silnému vlivu nastupující generace mladých umělců. Sebastian Burger (narozen v roce 1980 v Magdeburgu) prezentoval svoje dílo při mnoha individuálních a skupinových výstavách včetně těch sólových pořádaných galerií Tobiase Naehringa v Lipsku (Sugar on my Tongue, 2018; Birth of Serpents, 2016, Im Schatten der Erde fliegen die Dämonen, 2011), Grand Tour Studio v Miláně (A Song from under the Floorboards, 2018), G2 Kunsthalle v Lipsku (Through a Glass, Clearly, with Stefan Guggisberg, 2018), Kunstverein Tiergarten v Berlíně (Der romantische Egoist’ společně se Sebastianem Nebe, 2011). Jeho práce byly vystaveny také při příležitosti skupinových výstav v galerii Tobias Naehring v Lipsku (Innenleben, 2018; Works on Paper, 2018; Als Lösung erschien uns der Weltraum, 2010), Platform v Stockholmu (Mount Analogue, 2017), Swimming Pool Projects ve Frankfurtu nad Mohanem (States of Flux: The Token, 2016), Tomorrow Gallery in NY (Drive, 2016) a v mnoha dalších. Sebastian Burger žije a působí v Lipsku.

http://sebastianburger.de/