11

Každá série artefaktů má buď svůj vnitřní strukturou daný počet částí. Nebo je počet do jisté míry arbitrární a většinou tendující ke kulatým číslům. Vždyť i kulatá výročí slavíme jako významnější. Snad i proto jsem na této výstavě pracoval s prvočísly. Výstavou prolíná estetika ready-made a nejasná, případně nejapná symbolika. Vznešenost idejí je vyvažována trapnou hmotou. Na šachovnici probíhá válka, nebo se jedná o vraždu? Duha se klene nad bojištěm, nebo je praporcem identitární paniky na pozadí manichejské citlivosti? Metafory, fakta, změna skupenství, nápodoba, konvence, faleš i vůle ke štěstí se slévají do těžké vody jedné galerijní místnosti, zde v Praze, nyní v Česku, na této Zemi.