Ancient Skinwalker

I was here before your very ancestors
I’ll be here after your very species
My mongrel soul darker then Timothy Morton’s chocolate
Crawling in my skin
My wounds they will not heal
Still, I, will survive
In a very single cell of an Archaea
Order my old friend
Wake me up when collapse ends
I’ll disguise myself again
As an axe which leaves memory
Underneath people’s skin

Oskar Felber (1992) je vizuálny umelec. Vo svojej aktuálnej práci skúma vlastnosti a synkretizmus rôznych umeleckých médií a materiálov, ako aj prepojenie maľby a tetovania. Tieto procesy transformuje do podoby zmutovaných obrazov (a) objektov. Do jeho tvorby výrazne presakujú vplyvy zo subkultúr, hudby, okultizmu či estetiky primitívneho tetovania.

Nikolas Bernáth (1993) vedie projekt VUNU Gallery a pôsobí ako nezávislý kurátor. Zaoberá sa otázkami kultúrnej apropriácie a vzájomného prepojenia medzi vizuálnym umením a popkultúrou ako i ďalšími druhmi umenia.

https://oskarfelber.com/