Realistic

Autor zkoumá možnosti fotografického média a jeho prezentace. Ve své tvorbě obvykle reaguje na existující předměty nebo produkty, promýšlí nové, potenciální sestavy a kontexty.
Instalace REALISTIC tematizuje simulaci reality fotografickým médiem v rámci současné vizuální kultury, jejíž obrazy jsou utvářeny především kreativním průmyslem.