Jan Lesák

Jan Lesák (*1984) je český umělec a doktorand na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Jeho dílo se pohybuje na poli mezi konceptuálním uměním a abstrakcí.

Lesák obhájil v roce 2017 svou disertační práci s názvem „Je potřeba lépe se naučit obývat svět“ na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem — obor Vizuální komunikace. Ve své umělecké i teoretické práci konzistentně zkoumá možnosti užití existujících kulturních produktů ve prospěch nového uměleckého díla, smazání rozdílů mezi produkcí a konzumací. Vychází z přesvědčení, že se nelze vyhnout reakci na již existující díla, artefakty, formální struktury nebo ideje. Lesák se paralelně se svými volnými aktivitami věnuje práci v oblasti kreativního průmyslu a komunikace.